Dzemdības un Darbs

Grūtniecības vai dzemdību atvaļinājums

Sievietes pienākas grūtniecības atvaļinājums 112 kalendāra dienas (56 kalendāras dienas grūtniecības atvaļinājumam un dzemdību atvaļinājumam). Obligāts atvaļinājums grūtniecei ir divas nedēļas pirms paredzamajām dzemdībām un divas nedēļas pēc dzemdībām, kas noteikts ar ārsta atzinumu.Sievietei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe uzsākta ārstnieciski profilaktiskajā iestādē līdz 12.grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku, piešķir 14 dienas ilgu papildatvaļinājumu, pievienojot to grūtniecības atvaļinājumam un aprēķinot kopā 70 kalendāra dienas.

Grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību sarežģījumu dēļ, kā arī tad, ja dzimuši divi vai vairāki bērni, sievietei piešķir 14 dienas ilgu papildatvaļinājumu, pievienojot to dzemdību atvaļinājumam un aprēķinot kopā 70 kalendāra dienas.

Avoti: 37.panta septītā daļa un 154.pants, Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā

Ienākumi

Maternitātes pabalsts tiek maksāts visu dzemdību atvaļinājuma laiku (112 vai 126 vai 140 dienas). Maternitātes pabalstu ir tiesības saņemt sievietēm, kurām ir tiesības uz šo pabalstu pamatojoties uz likumu ‘’Par maternitātes un slimības apdrošināšanu’’ ar nosacījumu, ja sieviete neierodas darbā un tādējādi,zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus. Kā arī, ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus.

Maternitātes pabalstu piešķir bērna tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu mājās, par visu bērna kopšanas laiku, bet ne ilgāku kā līdz bērna 70. dzīvības dienai, šādos gadījumos: bērna māte mirusi dzemdību laikā vai laikā līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai un, ja māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas.

Ja māte nevar kopt bērnu laikā līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai sakarā ar slimību, traumu vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ, tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu mājās, piešķir maternitātes pabalstu par tām dienām, kad māte pati nav spējīga bērnu kopt.

Visā dzemdību atvaļinājuma laikā, darbiniekiem (ieskaitot pašnodarbinātās sievietes) piešķir Maternitātes pabalstu 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Līdz 2014.gada 31.decembrim,pabalstu izmaksā šādā apmērā, ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 32,75 euro (ieskaitot). Tomēr, ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro, par vienu kalendāra dienu izmaksā 32,75 euro un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro.

Ja persona grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā kļūst par darba ņēmēju vai pašnodarbināto, maternitātes pabalstu maksā par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, par kuru izsniegta darba nespējas lapa.

Avoti: 154.pants Darba likumā, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā; 5.-10.panti, likumā Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam; 14.pants, spēkā no 1997.gada; http://www.vsaa.lv/en/services/employees/maternity-benefit

Bezmaksas veselības aprūpe

Katrs cilvēks, kurš Latvijā uzturas legāli ir tiesīgs uz valsts apmaksātu medicīnisko aprūpi.

Obligātā veselības aprūpes sistēma aptver veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot tos, kuri ir izslēgti no šīs jomas. Medicīnas pakalpojumus sniedz ārsti un institūcijas, kurām ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu.

Pacienti, izņemot tie, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, grūtnieces, invalīdi, cilvēki ar īpašām vajadzībām un citas personas ar vienu vai vairākiem nosacījumiem, veic pacientu iemaksas par vizīti pie ģimenes ārsta, vizīti pie speciālista, par ārstēšanos stacionāri, medikamentiem, kā arī par dažiem diagnostiskiem izmeklējumiem. Iemaksas apmērs ir atkarīgs no pakalpojuma. (http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/pacienta_iemaksas_latos_un_eiro/)

Noteikumi par maternitāti un darbu

  • Darba likums, pieņemts 2001.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā / Labour Law 2001, last amended 2017
  • Likums Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam / Law on Payment of State Allowances during the Period from 2009 till 2014
  • Likums Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 1997.gads / Law on Maternity and Sickness Insurance 1997
loading...
Loading...