Bezdarbnieka Pabalsts

Bezdarbnieka Pabalsts

Lai cilvēks varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, cilvēkam jādodas uz Nodarbinātības valsts aģentūras un jāreģistrējas kā bezdarbniekam; jābūt sociālās apdrošināšanas stāžam ne mazākam par vienu gadu un jābūt veikušam sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas.

Bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka proporcionāli vidējai apdrošināšanas iemaksu algai. Pabalsta lielums ir atkarīgs no sociālās apdrošināšanas (darba) stāža. Bezdarbnieka pabalsta maksimālais izmaksas ilgums ir deviņi mēneši. Pabalsts ir 50% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par apdrošināšanas stāžu no 1 gada līdz 9 gadiem; 55% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par apdrošināšanas stāžu no 10 gada līdz 19 gadiem; 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par apdrošināšanas stāžu no 20 gada līdz 29 gadiem; un 65% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par apdrošināšanas stāžu vairāk par 30 gadiem.

Iepriekš minētie apmēri (saukti par ‘’piešķirto bezdarbnieka pabalstu’’) ir garantēti pilnībā tikai par pirmo bezdarba mēnesi. Ja bezdarbs turpinās ilgāk, tie tiek samazināti.

Pirmos 3 bezdarba mēnešus tiek maksāts ‘’piešķirto bezdarbnieka pabalstu’’ 100% apmērā. Nākamos 3 mēnešus (no ceturtā līdz sestajam) pabalsts ir 75% apmērā; un pēdējos 3 mēnešus (no septītā līdz devītajam) pabalsts ir 50% apmērā.

Bezdarbnieka pabalstu piešķir 60% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršas summas. Pašreizējais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta līmenis ir 64,03 eiro. 60% no šīs summas dubultās summas ir 76,84 eiro. Tādējādi, pirmajos 3 mēnešos bezdarbnieka pabalsta summa ir 76,84 eiro.

Avoti: 12.pants likumā Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam; Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, pieņemts 2000.gadā, pēdējo reizi grozīts 2017.gadā; http://www.vsaa.lv/en/services/employees/unemployment-benefit

loading...
Loading...