Latvijā dzimumu samaksas atšķirības aizvien biežāk ir labvēlīgas vīriešiem visā viņu karjeru laikā

Vīrieši zemas kvalifikācijas profesiju grupās, piemēram, strādnieki kalnrūpniecībā, pārtikas pārstrādes uzņēmumos vai individuālo pakalpojumu darba ņēmēji Latvijā nopelna lielākas algas nekā sievietes ar līdzīgu darba pieredzi. Algas atšķirības starp dzimumiem ir nedaudz labvēlīgākas vīriešiem, kas ir zinātnes un inženierijas partneri vai biznesa un administrācijas speciālisti. Sievietes nopelna lielākas algas nekā vīrieši tikai konkrētās darba stāža grupās un ar pieredzi zinātnes un inženierijas amatos līdz 5 gadiem. Pēc tam vīrieši pārņem vadību algas pielikumu ziņā.

Augstākās samaksas atšķirības starp dzimumiem (28%) par labu vīriešiem reģistrētas strādniekiem raktuvēs, ražošana un būvniecības jomā ar mazāk nekā 5 gadu pieredzi. Algu starpība samazinās līdz 23% darba stāža kategorijā no 11 līdz 20 gadiem. Vīrieši pārtikas pārstrādē un citās amatniecības nozarēs pelna par 18% vairāk nekā sievietes ar mazāk nekā 5 gadu pieredzi un 15% vairāk darba stāžu no 6 līdz 10 gadiem. Augstas darba samaksas atšķirības ir reģistrētas arī individuālo pakalpojumu darbiniekiem, kur vīrieši pēc 10 nostrādātiem gadiem pelna par 21% vairāk nekā sievietes. Augsti kvalificētās profesijās, biznesa un administrācijas darbinieki saskaras ar dzimumu samaksas atšķirību palielināšanos, pieaugot darba stāžam. Tas svārstās no 4% grupā no 6 līdz 10 gadus ilgai pieredzei līdz pat 18% darbiniekiem ar 11 līdz 20 gadu ilgu darba stāžu.

Sievietes Latvijā nopelna lielākas algas nekā vīrieši tikai zinātnes jomā un inženierijas profesijās viņu karjeras sākumā. Sievietes-zinātnieces un inženieres ar darba pieredzi līdz 5 gadiem nopelna par 3% vairāk nekā vīrieši. Arī sievietes, kas darbojas kā zinātnes līdzstrādnieces, nopelna par 3% vairāk nekā vīrieši ar līdzīgu darba stāžu. Tomēr pēc 5 gadiem, dzimumu samaksas atšķirība kļūst labvēlīgāka vīriešiem, kuri līdzstrādnieku amatos nopelna līdz pat 11% vairāk nekā sievietes ar darba pieredzi no 11 līdz 20 gadiem un par 18% vairāk zinātnes profesijās. Kaut arī vīrieši, kas ir skaitliskās un materiālās uzskaites darbinieki, pelna vairāk nekā sievietes visās darba stāža grupās, algu starpība samazinās līdz ar ilgāku darba stāžu. Vīrieši vispirms pelna par 21% vairāk, bet pēc 20 gadiem samaksas atšķirība samazinās līdz 5%.

Kā rodas dzimumu samaksas atšķirība?

Dzimumu samaksas atšķirība tiek definēta kā nevienlīdzīga samaksa par vienlīdz vērtīgu darbu, kas tiek paveikts ar tādām pašam prasmēm un kvalifikāciju. Šī samaksas atšķirība rodas dzimumu segregācijas paradumu un attieksmes dēļ. Šie paradumi un attieksme pastiprina pastāvošās nevienlīdzīgās attīstības iespējas vīriešiem un sievietēm, kā arī nevienlīdzīgu atalgojumu profesiju grupās un amatos. Ir jāņem vērā, ka zemāk atspoguļotā dzimumu samaksas atšķirība attiecas tikai uz pētītajām profesijām un nodarbošanās grupām.

1. tabula. Dzimumu samaksas atšķirība lielajās nodarbošanās grupās Latvijā

Nodarbošanās Darba pieredze gados Vīrietis Sieviete Dzimumu samaksas atšķirība
Vidējā bruto alga €/hr Vidējā bruto alga €/hr Atšķirība, %
Zinātnes un inženierijas profesionāļi 0-5 4.69 4.85 -3.41%
6-10 5.8 5.04 13.10%
11-20 6.28 5.18 17.52%
Vairāk kā 20 6.46 5.35 17.18%
Biznesa un administrācijas profesionāļi 0-5 4.55 4.29 5.71%
6-10 5.35 5.12 4.30%
11-20 5.6 5.45 2.68%
Vairāk kā 20 5.96 5.48 8.05%
Zinātnes un inženierzinātnes speciālisti 0-5 4.21 4.35 -3.33%
6-10 5.06 4.78 5.53%
11-20 6.23 5.52 11.40%
Vairāk kā 20 6.15 5.62 8.62%
Biznesa un administrācijas speciālisti 0-5 4.16 3.8 8.65%
6-10 4.52 4.34 3.98%
11-20 5.36 4.37 18.47%
Vairāk kā 20 6.13 5.2 15.17%
Skaitliskās un materiālās uzskaites darbinieki 0-5 3.46 2.75 20.52%
6-10 4.58 3.52 23.14%
11-20 4.82 4.43 8.09%
Vairāk kā 20 5.35 5.11 4.49%
Individuālo pakalpojumu darbinieki 0-5 2.72 2.32 14.71%
6-10 2.96 2.5 15.54%
11-20 3.15 2.5 20.63%
Vairāk kā 20 3.35 2.67 20.30%
Pārdošanas darbinieki 0-5 2.47 2.33 5.67%
6-10 2.62 2.37 9.54%
11-20 3.23 2.56 20.74%
Vairāk kā 20 2.9 2.45 15.52%
Pārtikas pārstrādes, kokapstrādes, apģērbu un citu amatniecības jomām radniecīgu profesiju darbinieki 0-5 2.89 2.36 18.34%
6-10 2.75 2.34 14.91%
11-20 3.01 2.47 17.94%
Vairāk kā 20 3.27 2.55 22.02%
Raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta darbinieki 0-5 2.84 2.05 27.82%
6-10 2.83 2.25 20.49%
11-20 3 2.31 23.00%
Vairāk kā 20 3.48 2.68 22.99%

Avots: EU SILC 2013 datu lapa

Dzimumu samaksas atšķirība tika iegūta, salīdzinot dzimumu specifiskās vidējās bruto algas un dalot iegūto atšķirību ar vīriešu vidējo algu. Visās tabulā minētajās nodarbošanās grupās ir vismaz 10 novērojumi gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma aptaujātajiem.

Kas ir WITA Dzimumu samaksas atšķirības projekts?

"Ar inovatīviem rīkiem pret dzimumu samaksas atšķirību" (With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG) (2015.gada janvāris - 2016.gada decembris) mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu, lai samazinātu lielo un ilgstoši pastāvošo dzimumu samaksas atšķirību. To ir iespējams īstenot pateicoties Eiropas Komisijas PROGRESS programmas darbības dotācijai Nr. 4000004929. Viens no pasākumiem ir salīdzināt vīriešu un sieviešu algas nodarbošanās grupu līmenī un publicēt rezultātus nacionālajās WageIndicator tīmekļa vietnēs visās 28 Eiropas Savienības valstīs un Turcijā, kā arī izplatīt tos paziņojumos presei.

Vairāk informācijas par WITA projektu

Vairāk informācijas par dzimumu samaksas atšķirībām Latvijā var atrast Mysalary.lv

loading...
Loading...