Sievietēm: Kā pieteikties darbā?

Kādas ir tipiskās sieviešu profesijas?

Tāda lieta kā precīzs norobežojums vai robeža starp vīriešu un sieviešu profesijām nepastāv. Praksē šo atšķirību nosaka attiecīgajā profesijā strādājošo dzimuma pārstāvju pārsvars. No šī viedokļa tipisku sieviešu profesiju skaitā ietilpst mājkalpotāja, mājsaimniecībā nodarbināta persona, istabene, aprūpētāja, medmāsa, pārdevēja, viesmīle, kasiere, skolotāja, sekretāre, administratore, administratīvā sekretāre vai loģistikas operatore. Šīs algas ir salīdzinoši zemas, un amats nenodrošina lielas turpmākās izaugsmes iespējas. Turpretim pastāv neliels skaits profesiju un amatu, kuros sievietes ar augstu izglītību ir izcilas un saņem labu algu: advokātes un tiesneses, sabiedrisko attiecību un mārketinga, komunikāciju un mediju ekspertes.

Veiciet šajā vietnē esošo Algas Pārbaude par šo profesiju diapazonu un salīdziniet izrietošās algu indikācijas.

Kādas ir tipiskās sieviešu nozares?

Tāpat kā saistībā ar profesijām, nav vienkārši precīzi noteikt vīriešu un/vai sieviešu nozares. Taču sievietes skaitliski dominē kā darbaspēks apkopēju, (veselības) aprūpes, viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas, mazumtirdzniecības, pamatizglītības un atbalstošā sekretariāta, kā arī administratīvo funkciju amatos nozares un sfēras mērogā.

Veiciet šajā vietnē esošo Algas Pārbaude par šo profesiju diapazonu un salīdziniet izrietošās algu indikācijas.

Vai pastāv algu atšķirības starp vīriešu un sieviešu nozarēm?

Tā kā nozarēs, kurās dominē vīrieši, vīriešu skaits pārsniedz tajā strādājošo sieviešu skaitu, vidējais atalgojuma līmenis vīriešu nozarēs ir augstāks nekā tāds pats līmenis rūpniecības un tirdzniecības jomās – nozarēs, kurās dominē sievietes.

Veiciet šajā vietnē esošo Algas Pārbaude par šo profesiju diapazonu un salīdziniet izrietošās algu indikācijas.

Vai daudznacionālie uzņēmumi maksā labāk?

Starptautiskie uzņēmumi gandrīz vienmēr ir akciju sabiedrības, turklāt lieli uzņēmumi. Sava izmēra dēļ tās maksā labāk. Otra monētas puse ir tā, ka tie bieži prasa darbiniekiem strādāt garas darba stundas; tās ir papildu stundas, kuras netiek kompensētas. Daļa no ienākumiem, ko tie piedāvā, var sastāvēt no gada peļņas daļas un/vai bonusiem, kurus iespējams izsniegt no uzņēmuma krājumiem.

Vai pastāv algu atšķirības starp publisko un privāto sektoru?

Vispārīgi runājot algu atšķirībām, valsts sektorā tām ir tendence būt mazākām nekā privātajā sektorā. Mazāk kvalificēti darbi sabiedriskajā sektorā parasti tiek atalgoti nedaudz labāk, bet vadošie amati – nedaudz sliktāk nekā privātajā sektorā.

Vai sieviešu sektori ir labvēlīgāki strādājošiem vecākiem?

Sektori, kuros dominē sievietes, parasti vairāk tiek piedāvāts (daudz) nepilna laika darbs vai mazākas darbavietas. Turklāt bieži vien tajās tiek piedāvāts (vairāk) elastīgs darba laiks.

Kāpēc būtu jādod priekšroka darba līgumam uz noteiktu laiku?

Darba līgums uz noteiktu laiku parasti ir ienesīgāks nekā pagaidu vai elastīgs līgums. Protams, ka izvēle ne vienmēr tiek dota, bet darba attiecības ir drošākas, ja līgums ir uz noteiktu laiku.

Kas ir minimāli nepieciešams, lai pienācīgi noslēgtu līgumu?

Līgumā vienmēr ir minēti līgumslēdzēju pušu vārdi un adreses, noslēgšanas datums, līguma sākums un termiņš (t.i., laikposms), alga, darba laiks, darba veids, probācijas un uzteikuma termiņi. Lai nodrošinātu, ka līgums ir likumīgs, tas ir jāparaksta.

Kā novērtēt sekundāros darba apstākļus?

Papildus (bruto) algai un darba laikam darba līgumā parasti tiek uzskaitīti arī sekundārie darba apstākļi. Bieži vien tie netiek novērtēti naudas izteiksmē, bet tiem ir sava vērtība. Par piemēru var minēt atlīdzību par izdevumiem, kuri saistīti ar darba veikšanu, automašīna (tās īre) vai bezmaksas tālrunis, iespēja piedalīties apmācībās darba vietā, papildu atvaļinājums, kas pārsniedz likumā noteikto minimumu, elastīgs darba laiks, iespēja strādāt mājās u.c.

Ko vajadzētu pieminēt CV?

  • Jūsu vārds un adrese
  • Jaunākie dati
  • Izglītība un apmācības, ne tikai ar darbu saistītās
  • Sociālās aktivitātes, kas apliecina Jūsu apņēmību, ieskaitot brīvprātīgo darbu un stažēšanos
  • Valodu prasmes, aktīvās un pasīvās (spēja izlasīt un saprast)
  • Datorprasme un zināšanas
  • Sociālo tīklu zinātība un pielietojums.

Vairāk par CV pārbaudēm ieskatieties Monster.com

Kas nodrošina pieteikuma vēstules kvalitāti?

Pieteikuma vēstule pavada Jūsu CV. Tai jābūt īsai un kodolīgai. Tā atsaucas uz tiešo attiecīgā pieteikuma iemeslu, piemēram, sludinājumu, mutisku uzaicinājumu utt. Tā sniedz norādi par personisko motivāciju, norādot, ka jūs saprotat, kādas funkcijas, amatu vai pozīciju piedāvājums būtībā ietver. Adresātam ir skaidri jāredz, ka jūs esat iejuties viņu ādā un izprotat tā vajadzības un/vai prasības. Vēstulei būtu jāatbilst standartam/formātam, jābūt datētai un parakstītai, pat ja tā tiek sūtīta pa e-pastu (kas ir bieža parādība mūsdienās).

Vairāk par pieteikuma vēstuli skatiet Monster.com

Vai izskatīties svarīgi?

Labi kopts izskats un reprezentatīva āriene noteikti atstāj iespaidu, un tā ir smalka lieta, ko izmantot, jo īpaši attiecībā uz darba interviju.

Nevajag kautrēties. Konsultējieties ar draugiem un ģimeni, lai noskaidrotu, vai jūs izskatāties pietiekami reprezentabli.

Kāpēc apspriest savu algu?

Ikviens drīkst apspriest šādus jautājumus. Algas apspriešana ir smalka lieta. Tai ir jāsagatavojas. Aprunājieties ar draugiem un ģimeni, kolēģiem, veiciet šī jautājuma izpēti internetā. Pārbaudiet algas šajā interneta lapā. Mēģiniet atrast un izlasīt izmaksu un ieguvumu analīzi, ja tāda ir pieejama. Izveidojiet vēlēšanos sarakstu: kas izšķiroši svarīgi jums, kam piešķirat otro vietu. Sarunas ir abpusējas (jūs varētu vēlēties nestrādāt sestdienās, bet jūs varētu strādāt, ja par tām maksātu vairāk). Pirms jūs nonākat pie faktiskajām sarunām, iestudējiet tās.

Jāapzinās, ka to iznākums tiks ņemts vērā. Jauka, draudzīga tikšanās bez fiksējamas vienošanās patiesībā ir bez jēgas.

Uzskats, ka sievietes nedrīkst risināt sarunas, ir pilnīgi novecojis. Daudzās valstīs, daudzās lielās uzņēmējsabiedrībās sievietes jau darbojas vadībā. Var droši teikt, ka viņas savā karjerā ir apguvušas, kā risināt sarunas.

Darba izpildes novērtēšana un algu atšķirības

Lielākos, sarežģītākos uzņēmumos tiek veiktas ikgadējās darbaspēka efektivitātes novērtēšanas sesijas. Šīs sarunas būtu jāuztver nopietni, jo no tām ir atkarīgi ienākumi un nākotnes karjeras perspektīva. Vispirms izskatiet koplīgumu un/vai iekšējos noteikumus un regulējumus. Tie ir ideāli piemēroti brīži, lai uzlabotu savu pozīciju un iespējas. Tas nozīmē: sagatavojieties iesniegt vēlmju sarakstu: lielāku algu, vairāk atvaļinājumu, vairāk apmācību?

Jāapzinās, ka ikviens mazākais solis uz priekšu šajās sarunās ir virzība pa karjeras kāpnēm, kas papildina kopējos turpmāko gadu sasniegumus.

Kāpēc runāt par algu nelielā amatā?

Neliels amats ne vienmēr ir nesvarīgs, lai gan tas ir nenozīmīgs. Kad gatavojaties sarunām, pārbaudiet, vai ir kādas izredzes padarīt darbu nozīmīgāku. Izmantojiet to par pakāpienu, raugieties, vai tas nodrošina apmācības iespējas, dalību pensiju plānā, gadījuma virsstundas, ko apmaksā papildus, kompensāciju par izmaksām, kas saistītas ar darba veikšanu, bērnu aprūpes sistēmas izmantošanu un līdzīgas lietas.

loading...
Loading...